Minden egy helyen, amit a Lakásfelújítási támogatásról tudni kell!

0
57Hatalmas az érdeklődés a családok részéről a Lakásfelújítási támogatás iránt. A konstrukció egy nem mindennapi lehetőséget jelent, ugyankkor rengeteg kérdés felmerülhet bennünk már a programban való részvétel előtt. Cikkünkben összegyűjtöttük és megválaszoljuk a legfontosabb kérdéseket.

Ha a Lakásfelújítási támogatás igénybevételéhez kapcsolódó tippek és tanácsok érdekelnének, akkor ne hagyd ki ezt a CIKKünket sem!

Mi a Lakásfelújítási támogatás célja?

A gyermeket nevelő családok lakhatási körülményeinek javítása, a hazai lakásállomány megújulásának ösztönzése és az építőipari ágazat fehérítése.

Mekkora a támogatás összege?

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint. A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.

Hogyan kaphatom meg a maximális összegű támogatást?A 3 millió Ft visszatérítendő támogatás kifizetéséhez a következő két feltételnek kell együttesen teljesülnie:

 • legalább 6 millió Ft összértékű számla, amely befogadásra kerül a Magyar Államkincstár által
 • legalább 1,5-1,5 millió Ft értékű feltételeknek megfelelő számla az anyagköltségről és a vállalkozói díjról egyaránt

Meddig igényelhető a támogatás?

A támogatás a lakáson végzett építési tevékenységek befejezését és a számlák kifizetését követően 60 napon belül, de legkésőbb 2022. december 31-ig igényelhető. Több számla esetén az igénylési határidő számításánál a legutolsó kifizetési időpontot kell alapul venni.

Mit kell tudni a támogatáshoz kapcsolódó Lakásfelújítási hitelről?

A Lakásfelújítási hitelről ITT tudsz részletesen tájékozodni.

Kik igényelhetik a Lakásfelújítási támogatást?

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti.

Ki számít gyermeknek?

Az igénylő

 • magzata a várandósság betöltött 12. hetét követően, valamint
 • vér szerinti vagy örökbefogadott eltartott gyermeke, aki a 25. életévét még nem töltötte be, vagy a 25. életévét már betöltött, megváltozott munkaképességű személy,
 • kiskorú rokona, ha a gyermek szüleinek halála miatt az igénylő a kirendelt gyámja.Milyen személyi feltételeknek kell megfelelnünk?

 • magyar állampolgárság
 • betöltött 18. életév
 • cselekvőképesség
 • legalább 1 éves folyamatos TB jogviszony (maximum 30 nap megszakítással)
 • köztartozásmentesség

Mik a támogatható tevékenységek?

A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
 • belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • kerítés építése,
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • térburkolat készítése, cseréje,
 • télikert kialakítása
 • amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül meghatározott akadálymentesítési munkák,
 • alapozási szerkezet megerősítése,
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje

Frissítés! A 2021. április 16-án megjelent kormányrendelet értelmében a következő tevékenységek is támogatottnak minősülnek: 

 • szabályozott szellőzési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, valamint
 • szennyvíz tisztítására és elhelyezésére szolgáló egyedi szennyvízkezelő berendezés vagy tisztítómezővel ellátott
  oldómedencés műtárgy telepítése vagy cseréje

Mely tevékenységek nem minősülnek támogatottnak?

Azon tevékenységek, amelyek nem sorolhatók a támogatott kategóriába. Például:

 • nem beépíthető bútorok
 • nem beépíthető háztartási gépek
 • különálló szőnyegek (nem padlószőnyeg)
 • függönyökMilyen típusú ingatlanokra vehető igénybe a támogatás?

Lakásnak minősül a Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei.

Hány %-os tulajdonrésszel kell rendelkeznem a felújítani kívánt ingatlanban?

A támogatás abban az esetben igényelhető, ha az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik – a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek.

Mióta kell a felújítani kívánt ingatlanban élnem?

Az igénylő – együttes igénylés esetén mindkét fél –, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik.

Az egy éves időkorlátot nem kell figyelembe venni magzat és az egy évnél nem régebben született gyermek esetén, vagy ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éven belül került sor.

Frissítés! Novák Katalin 2021. április 16-i bejelentése alapján nem feltétlen szükséges a felújítani kívánt ingatlanban laknunk. 

Akik a munkájukból fakadóan szolgálati lakásban élnek, a saját tulajdonú otthonukra is igénybe vehetik a lakásfelújítási támogatást még akkor is, hogyha nem ott laknak.

Egyedülálló szülőként is élhetek a támogatással?

Igen, a mennyiben a szülők lakóhelye nem azonos, azon szülő jogosult a támogatási összegre, akinél az összes közös gyermek lakóhelye van, vagy mindkét szülő az 50%-os mértékére jogosult, amennyiben külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével.

Milyen számla nyújtható be a támogatás igényléséhez?

Az építési tevékenységek teljesítését igazoló számlaként az igénylő – együttes igénylés esetén az igénylők egyike – saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított számla fogadható el. Kizárólag a 2021. január 1-jén vagy azt követően kiállított és teljesített számla fogadható be.

Milyen számla nem fogadható el?

 • A 2021. január 1. előtt és a 2022. december 31. után kiállított számlák.
 • A támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe.
 • A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell.
 • Nem fogadható el az olyan számla, amelyet az igénylő a felújítással érintett lakás vonatkozásában a használt lakás vásárlásához és korszerűsítéséhez vagy korszerűsítéséhez és bővítéséhez vagy meglévő lakás korszerűsítéséhez igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) kapcsán már elszámolt.

Hogyan tudjuk benyújtani a támogatási kérelmet?

A támogatás iránti kérelem a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon,

 • elektronikus azonosítást követően a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen,
 • postai úton vagy
 • személyesen a kormányablaknál nyújtható be

Mennyi időn belül kelül elbírálására a benyújtott támogatási kérelem?

A kérelem elbírálása során a Kincstár ellenőrzi a támogatás igénybevételi feltételeinek meglétét, és a feltételek fennállása esetén megállapítja a támogatás összegét. A támogatás iránti kérelmeket a Kincstár a hozzá történő beérkezés időpontját követően – a beérkezés sorrendjében – 30 napon belül bírálja el.

Kerülhet-e sor hiánypótlásra az kérelem elbírálása során?

A kérelem elbírálása során hiánypótlásra egy alkalommal kerülhet sor. A hiánypótlásra meghatározott – legfeljebb 30 napos – időtartam az elbírálási határidőbe nem számít be.

Mikor kerül kifizetésre a támogatási összeg?

Ha a Kincstár az igénylő támogatásra való jogosultságát megállapítja, támogatói okiratot állít ki. A Kincstár a támogatói okirat kiállítását követő 5 napon belül folyósítja a támogatást az igénylő belföldi fizetési számlájára.

További részletek a Magyar Közlöny 2020. évi 259. számában érhetők el.

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét